Stoutmoedige concepten, modellen en metaforen

Wij willen u stoutmoedig laten zeggen en denken

Stoutmoedig zeggen* is doelgericht vanuit uw visie communiceren.
Stoutmoedig denken* is kritisch of creatief denken.
Stoutmoedig zeggen en denken is een ambacht dat economische, sociale en culturele meerwaarde genereert,
voor u, voor uw relaties, en voor uw organisatie.

*Bezoek onze speciale site voor tekstcoaching.
*Bezoek onze speciale site voor denkcoaching.

Onze expertise

Ons hart ligt bij complexe trajecten met diverse stakeholders, waar wij u met concepten, modellen en metaforen helpen uw doelen te bereiken.
Wij hebben ervaring met en expertise in organisatiestrategie,  beleid&bestuur,  ICT, didactiek en natuurlijk met strategische én operationele communicatie.
Wij werken op strategisch, tactisch én operationeel niveau, binnen en buiten Nederland, voor organisaties en voor individuen .
Wij verantwoorden onze resultaten én onze methoden.

Wij adviseren, trainen en coachen, en we ontwikkelen gereedschap

Wij bedienen u ambachtelijk waar het kan en stoutmoedig waar het moet.
En altijd methodisch, doordacht, helder en vooral: pragmatisch.

We kunnen u adviseren

Onze adviezen kunnen eenvoudig zijn, of complex.
Maar ze zijn altijd pragmatisch, helder, en uitgebreid beargumenteerd.
En vaak zijn ze de opmaat voor een vervolg: een training, coaching, speciale gereedschappen voor uw organisatie.

We trainen uw medewerkers

We trainen hun communicatievaardigheden, hun denkvaardigheden en hun vermogen te innoveren.
We trainen ze in het gebruik van onze heuristieken en gereedschappen, om uw doelen te bereiken.

We coachen u, uw medewerkers, uw projecten en uw producten

Individuele medewerkers coachen we op hun communicatievaardigheden, hun denkvaardigheden en hun vermogen te innoveren.
Teams, projecten en producten coachen wij op hun bijdrage aan de strategische, tactische of operationele doelen van uw organisatie.

U mag al onze gereedschappen lenen

Wij stellen onze schrijfgereedschappen en onze denkgereedschappen graag aan u beschikbaar, inclusief onze handboeken.
Zoekt u hier een mooi stuk gereedschap uit

Resultaten behaald in het verleden …

…. zijn de beste indicatie voor een toekomst.
Onze recente resultanten staan in de etalage, en we bewaren veel in ons magazijn.
In ons permanente beta-lab kunt u reageren op producten en diensten die nog volop in ontwikkeling zijn.
Kijkt u eens rustig rond

Iets heel anders

Wij hebben onze bedrijfsactiviteiten uitgebreid met productie en verkoop van (toegepaste) beeldende kunst.
Kijkt u eens rond in Werkplaats130


Voor een vrijblijvend gesprek over stoutmoedig zeggen & denken in uw organisatie,
bel of mail:
P.P. Verroen
+31 (0) 6 547 18 274
pp@ppverroen.nl

©PP Verroen 2024