Denkgereedschap

Bedenken wat u bedoelt met onze denkgereedschappen


Handboek KEK denken

Uw denken is bruikbaar als u een evenwicht vindt in de afwisseling van, en in uw timing van Kritisch, Exploratief en Karaktervol denken.
Onze drie denkramen bedoelen deze abstracta toepasbaar te maken. Zodat u uw eigen denkharmonie kunt vinden.

Dit handboek is ontwikkeling. Vast bestellen? pp@ppverroen.nl 


Handboek open & interactief argumenteren

Open is een betoog met expliciete standpunten, zichtbaar onderbouwd met argumenten. Interactief is een betoog, als de argumentatie door anderen aangepast kan worden, onafhankelijk van tijd en plaats. Argumenteren betekent onderbouwen van beslissingen, van keuzes en van reacties.

Pictogram

Handboek open & interactief argumenteren 2.51 MB 27 downloads

Open is een betoog met expliciete standpunten, zichtbaar onderbouwd met argumenten....

Exploratiemap

Exploreer uw ideeën, door een trigger te divergeren, en uit de resultaten een keuze of beslissing te convergeren. Inclusief zeven denkinstrumenten.
Bekijk de map hier on line ⇒


Moonshotmaker

In een moonshot schetst u waar u of waar uw organisatie over vijf tot tien jaar wil zijn. Met deze methode kunt een langetermijnstrategie opzetten, van gedurfde schets tot gedetailleerd toekomstbeeld.
Bekijk de map hier on line ⇒


Innozin

Er zijn veel methoden die met viltstift, geeltjes en lappen papier uw innovatieve denken stimuleren. Onze Innozin gebruikt gewone zinnen, op een gewoon papiertje. Met een eenvoudige balpen komt u tot verrassende ideeën.
Bekijk de map hier on line ⇒


PAC-argumentatieschema

Wilt u een onderbouwde beslissing nemen die te beschouwen is als een afweging van argumenten voor en tegen, kies dan een “Pro aut contra” (PAC) schema.

Pictogram

PAC-argumentatieschema 75.31 KB 65 downloads

Communiceert u een onderbouwde beslissing die te beschouwen is als een afweging van...

On line PAC

Onze PAC-methode voor beslissen of voor discussieren over stellingen is nu ook on line beschikbaar.
Ideaal voor plaats en tijd onafhankelijke discussies, en voor zich in de tijd ontwikkelende standpunten.
Zie hier de handleiding om direct te beginnen


MAC-argumentatieschema

Wilt u een onderbouwde keuze maken die te beschouwen is als een keuze tussen een aantal alternatieven, gemaakt op grond van meer criteria, kies dan voor een “Meer criteria en alternatieven” (MAC) schema.

Pictogram

MAC-argumentatieschema 616.68 KB 27 downloads

Communiceert u een onderbouwde keuze die te beschouwen is als een keuze tussen een...

PMI-argumentatieschema

Wilt u een reactie geven waarin u positieve en negatieve aspecten belicht, en interessante implicaties noemt, kies dan voor een Plus-Min-Interessant-tabel (PMI).

Pictogram

PMI-argumentatieschema 112.76 KB 36 downloads

Formuleert u een reactie waarin u positieve en negatieve aspecten belicht, en interessante...

Perspectieven, pientere

Dit gereedschap laat u zes perspectieven op uw probleem formuleren. Daar zit de oplossing verrassend genoeg vaak al tussen.

Bekijk de map hier on line ⇒


Waardenwaaier

Bij veel beslissingen zijn diverse en soms tegengestelde waarden in het geding. Dit gereedschap helpt u, die waarden zo in kaart te brengen, dat u er productief over kunt discussiëren.

Bekijk de map hier on line ⇒


Alternatieven

Je kunt voor alles alternatieve oplossingen of instrumenten verzinnen, door je af te vragen: is er een andere manier om dit te bereiken? Dit gereedschap laat u methodisch naar alternatieven zoeken.

Bekijk de map hier on line ⇒


Brainstormen

Wij noemen brainstormen liever “exploreren van uw ideeën”. Dat doet u door een trigger te divergeren, en uit de resultaten een keuze of beslissing te convergeren. Inclusief zeven denkinstrumenten.

Bekijk de map hier on line ⇒


E-Cursus argumenteren

Onze zelfstandig te doorlopen e-Cursus Complexe argumentatie,  maar een helder stuk laat u stap voor stap PAC en MAC-argumentatieschema’s opzetten. Inclusief een groot aantal oefeningen.

Bekijk de cursus hier on line ⇒


Voor een vrijblijvend gesprek over implementatie van onze denkgereedschappen in uw organisatie:
P.P. Verroen
pp@ppverroen.nl 
+31 (0) 6 547 18 274

 

 


Creative Commons-Licentie
Gereedschap van P.P. Verroen is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar via https://www.ppverroen.nl/over-ons/adres/.
 

©PP Verroen 2024