Begeleiden en rapporteren provinciaal onderzoek

Begeleiden en rapporteren provinciaal onderzoek

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben een provinciaal onderzoek (artikel 151) ingesteld naar de financiële crisis, de situatie op IJsland en de omstandigheid dat de Provincie waarschijnlijk een aantal uitzettingen van in totaal € 98 miljoen niet teruggestort zou krijgen van de banken.
Wij mochten voor de provinciale onderzoekscommissie een argumentatiestructuur opzetten, de discussies faciliteren, en het rapport structureren en redigeren.
Daarvoor hebben wij ons instrument “PAC” gebruikt, om 134 geannoteerde bewijsplaatsen te aggregeren tot overtuigende argumenten en breed geaccepteerde conclusies. Daarmee hebben we de accountability van het rapport geoptimaliseerd.

Icoon

Rapport Provinciaal onderzoek 891.97 KB 14 downloads

Triple R, onderzoek naar de "Icesave-gelden" ...
©PP Verroen 2024