(C) Creative Commons

Het auteursrecht op alle teksten op deze site,
en van alle bestanden waarnaar deze site verwijst
berust bij P.P. Verroen:  pp@ppverroen.nl 

Mits vergezeld van naamsvermelding en verwijzing van de bron kunt u teksten en bestanden voor niet-commerciële doelen gebruiken.

Creative Commons-Licentie
Deze website van P.P. Verroen is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar via https://www.ppverroen.nl/over-ons/adres/.

©PP Verroen 2024