Werkbank Strategische planning

Deze Strategische planning geeft de beredeneerde keuzes weer die de organisatie maakt bij de vertaling van omgevings-invloeden (Iv:) via Strategische doelen naar Tactische doelen (Td:) en van Tactisch doelen naar Operationele doelen (Od:) en van Operationele doelen naar Processen en Projecten.

©PP Verroen 2024