Professioneel schrijven _Large

Deze cursus heeft een maat die niet iedereen past, …..

(masterclass voor de schrijvende professional)

We kunnen hem aanbevelen aan iedereen die omvangrijke teksten overtuigend, doelgericht, leesbaar en correct wil leren schrijven.
Maar ook aan iedereen die verantwoordelijk gesteld is voor, en moet paraferen voor leesbaarheid en correctheid van andere professionals in zijn organisatie.

Deze masterclass wordt gewaardeerd door:

  • medewerkers die complexe teksten schrijven met een hoog afbreukrisico
  • leidinggevenden die sensitieve teksten van anderen moeten tekenen voor ze de deur uit gaan.

Programma

dag 1 ochtend

Stappenplan tekstproductie 
Deze module geeft een gedetailleerd overzicht van wat er bij zakelijk schrijven komt kijken. Aanbevolen voor iedereen die regelmatig zakelijke teksten schrijft, en nu wel eens wil zien waar hij mee bezig is, eigenlijk.
Doelen en lezers
Deze module leert u doelen en lezers van uw tekst te bepalen. Aanbevolen voor iedereen die zich afvraagt wat hij met zijn tekst wil, en tegen wie hij het heeft.

dag 1 middag

Doorvraagmethode 
Deze module leert u een beschrijvende tekst op te zetten en in detail te structureren, met de Doorvraagmethode. Dat levert u een gedetailleerde inhoudsopgave voor uw tekst, nog voor u een zin geschreven hebt. Aanbevolen voor iedereen die zich afvraagt hoe hij het allemaal zo geordend in zijn tekst krijgt, dat een ander het terug kan vinden.

dag 2 ochtend

Argumenteren_PAC 
Deze module leert u uw argumenten zo te ordenen, dat u ze doelgericht in uw teksten kunt zetten. Ook deze methode levert u een gedetailleerde inhoudsopgave voor uw tekst, nog voor u een zin geschreven hebt. Aanbevolen voor iedereen die zijn gelijk wel eens uit wil rekenen.

dag 2 middag

Argumenteren_MAC 
Deze module leert u uw keuze zo te beargumenteren, dat u hem doelgericht in uw teksten kunt verantwoorden. Ook deze methode levert u een gedetailleerde inhoudsopgave voor uw tekst, nog voor u een zin geschreven hebt. Aanbevolen voor iedereen die nooit heeft kunnen kiezen.

dag 3 ochtend

Macramémethode 
Deze module leert u uw beweringen stevig aaneen te knopen tot heldere redeneringen.
U schrijft uw vraag- en argumentatiestructuur uit tot de eerste versie van uw tekst. Aanbevolen voor iedereen die moeite heeft de eindjes van zijn redeneringen aan elkaar te knopen.

dag 3 middag

OPA-methode
Deze module leert u de grammaticale structuur van uw zinnen zo te kiezen, dat zij optimaal leesbaar worden. Aanbevolen voor iedereen die eens wat variatie in zijn zinsbouw brengen wil.
Grammaticale criteria 
Deze module leert u de grammaticale structuur van uw zinnen te toetsen aan grammaticale criteria voor leesbaarheid. Aanbevolen voor iedereen die zijn zinnen licht verteerbaar wil maken.

dag 4 ochtend

Stijlfouten
Deze module leert u stijletiquette. Aanbevolen voor iedereen die wil dat zijn zinnen zich gedragen.
Stijlcriteria
Deze module leert u, uw zinnen te toetsen aan stijlcriteria voor leesbaarheid. Aanbevolen voor iedereen die zijn zinnen wil stileren.

dag 4 middag

Spelling
Deze module leert u spellen volgens de officiële spelling. Aanbevolen voor iedereen die nooit meer op een zpelvout gewezen wil worden.


Voor een vrijblijvend gesprek over de meerwaarde van Professioneel schrijven voor uw organisatie:
P.P. Verroen
pp@ppverroen.nl 
+31 (0) 6 547 18 274

©PP Verroen 2024