Training OKER

Denkramen
voor Open & Kritisch & Ethisch Redeneren

Integer en autonoom handelen
vergt
beslissingen, keuzes en reacties
die open gecommuniceerd worden,
en die kritisch onderbouwd
en ethisch beschouwd zijn.

Open redeneren communiceert

Open redeneren communiceert hoe u redeneert. Het stelt anderen in staat te zien hoe u redeneert en geeft hen de kans met u mee te redeneren -of tegen u in.
Onze denkramen voor beslissen, kiezen en reageren stellen u in staat uw redeneringen eenvoudig te delen en er met anderen samen aan te werken. Pas als u uw redeneringen openstelt voor anderen, kunnen anderen zich openstellen voor uw onderbouwing.

Kritisch redeneren onderbouwt

Kritisch redeneren daagt de onderbouwing uit van uw beslissingen, keuzes en reacties, vooral vanuit de paradigma’s van uw vak en vanuit de context waarin u redeneert.
Anderen kunnen u uitdagen, maar u kunt ook uzelf uitdagen. Dan wordt kritisch denken exploratief denken -en ook dat kunt samen met anderen doen.
Onze makkelijk verspreidbare denkramen maken het mogelijk los van plaats of tijd te redeneren en uit te dagen. En onafhankelijk van enige hiërarchische positie. En met behoud van privacy in een veilige setting.

Ethisch redeneren bevraagt

Ethisch redeneren bevraagt uw redeneringen vanuit het goede. Goed redeneren heeft voor ons vijf kenmerken.
Het is gefundeerd, bruikbaar, gewetensvol, compliant en volgt een gedragscode.
In hoeverre uw redenering ethisch is, kunt u bepalen met onze checklist ethisch redeneren. Die bevraagt uw redenering op de vijf kenmerken -of bevraagt de redenering van anderen.

Redeneren = beslissen, kiezen of reageren (BKR)

Redeneren is handelen. Redeneren is een denkhandeling. Uw redeneren beïnvloedt de wereld, of in ieder geval uw omgeving.
U beïnvloedt uw omgeving door te beslissen, te kiezen of te reageren (BKR). U verbetert uw omgeving door dat ethisch te doen.
Vandaar dat wij u denkramen presenteren voor beslissen, voor kiezen en voor reageren, en een checklist voor ethische reflectie daarop.

OKER in een gedragscode

Uw organisatie hanteert een gedragscode -of zou die moeten hanteren. Zo’n gedragscode is qualitate qua wat generiek, hij overstijgt uw dagelijkse beslommeringen.
Wij hanteren een format voor gedragscodes dat normen formuleert vanuit vier invalshoeken voor ethisch gedrag: die van de samenleving, die van de werkgever of de klant, die van de professie, en die van de professional.
Wij presenteren een sjabloon dat u kunt preciseren voor uw beroepsgroep of organisatie.[1]

U vindt de vier invalshoeken ook terug in de Checklist gedragscode.

OKER verdienende uw dagelijks brood

In uw dagelijks werk zult u regelmatig beslissen, kiezen en reageren (BKR). En wellicht zult daar kritisch en ethisch op reflecteren.
Open, Kritisch & Ethisch denken is voor ons open en overdraagbaar beslissen, kiezen of reageren, dat altijd bevraagd is op fundering, bruikbaarheid, geweten, compliance en gedragscode.
Onze drie denkramen voor open, communiceerbaar en accountabel redeneren, en de vijf checklists voor kritisch, ethisch, compliant en naar de code redeneren bedoelen deze abstracta toepasbaar te maken in het dagelijks werk in organisaties.

OKER in een format, drie denkramen en een checklist

Een format

Ons format voor gedragscodes formuleert normen vanuit vier invalshoeken voor ethisch gedrag: die van de samenleving, die van de werkgever of de klant, die van de professie, en die van de professional. Bij het format presenteren wij een sjabloon dat u kunt preciseren voor uw beroepsgroep of organisatie. Zo’n gepreciseerde code is bruikbaar in HR-beleid en in verantwoordingsdocumenten.

Drie denkramen

Met drie heuristieken (denkramen) voor open en kritisch redeneren proberen wij dagelijkse denkhandelingen zo te faciliteren, dat die altijd communiceerbaar zijn, dat er met collega’s en derden ook online samengewerkt kan worden aan onderbouwing, en dat zij -na normering- accountabel zijn in prospectussen, of in een planning & control-cyclus.

Een checklist

Ethisch redeneren is gefundeerd, bruikbaar, gewetensvol, compliant en volgens een gedragscode redeneren.
De ethische checklist bestaat uit vijf vragenlijsten, die bevragen in hoeverre u gefundeerd, bruikbaar, gewetensvol, compliant en volgens een gedragscode redeneert.

Alles in één werkbank

Voor de gedragscode, de heuristieken en de checklist stellen wij u handige gereedschappen in MsOffice-format beschikbaar, samengebracht in één werkbank. Zo beschikt u over één multitool voor beslissen, kiezen, reageren en reflecteren.
Dankzij deze werkbank zijn al uw beslissingen, keuzes, reacties en ethische reflecties, en uw onderbouwing daarvan eenvoudig communiceerbaar.
Zo kunt u er met collega’s en derden ook online samen aan werken.
Na normering of certificering zijn uw redeneringen ook accountabel. Daarmee kunt u het denken van uw organisatie in control brengen.

Summary in English

“OKER” is an acronym for Open, Critical and Ethical Reasoning. (OCER)
Integer and autonomous behaviour (in organisations) requires open communication of all decisions and choices made, and of all reactions upon decisions and choices made by others.
All open communication should be well argued, and should be checked ethically.
Methods of argumentation and ethical checks used should be open and accessible for others to, and should be open for comment.
To facilitate that, I present methods and tooling for open and interactive decisions, choices and reactions, and I present a bundle of checklists for ethical reasoning.

 

[1] Zie bijvoorbeeld de code of conduct van LINUX

 

Pictogram

Brochure OKER 1.00 MB 30 downloads

...
Pictogram

Werkbank OKER 748.05 KB 20 downloads

...
Pictogram

Sjabloon Code of conduct 16.36 KB 12 downloads

...

U kunt het handboek hier downloaden voor uw Amazon Kindle


Voor een vrijblijvend gesprek over de meerwaarde van OKER in uw organisatie:
P.P. Verroen
pp@ppverroen.nl 
+31 (0) 6 547 18 274

©PP Verroen 2024