Procesgids

Procesgids: een methode voor werkinstructies 2.0


De Belastingdienst heeft ons gevraagd  een methode te ontwikkelen voor werkinstructies die aan business-architectuur gerelateerd kan worden, en samenwerking tussen medewerkers en proceseigenaren faciliteert.

Vroeger heetten Procesgidsen “werkinstructie” en/of “handleiding” en/of “applicatiegids” en/of “documentatie”, en dat waren ordners, en die stonden ergens op een plank.
In de netwerkorganisatie van nu, gids je mensen en applicaties liever on line door de processen, en geef je mede­werkers én klanten de mogelijkheid via intra- of internet hulp bij processtappen te zoeken, of erop te reageren en verbeterkansen aan te dragen.
Zulke Procesgidsen bouw je volgens drie principes:
1 Onderscheid actoren en stappen
2 Splits handeling en referenties
3 Onderbouw referenties met redeneerregels


Meer lezen

Pictogram

Procesgids _whitepaper 1.30 MB 17 downloads

Een methode voor werkinstructies die aan business-architectuur gerelateerd kan worden,...
©PP Verroen 2024