Magazijn (museum)

Magazijn van producten & diensten

Ach, er is nog zoveel meer.
In ons magazijn ligt een flinke hoeveelheid ooit door ons voor klanten ontwikkelde producten en diensten. Soms een beetje stoffig, maar nog altijd functioneel.
Laat u inspireren!


Exploration of the possibilities to expand e-learning activities

The prestigious Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques (CERIS) in Brussels asked us to explore the possibilities to expand their e-learning activities with collaborative learning and an international knowledge community.
Together with Emidconsult we will try to implement capability enhancement using open source software: Joomla and Moodle.


Professionaliseren vergadervaardigheden

Voor de  Shared Services Organisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontwikkelden wij een handig Vergaderdashboard.
(Maar stiekem professionaliseerden we al terugdokterend hun vergadercultuur.)


Cursussen voor het kenniscentrum

Het Opleidings- en Trainingscommando van de Koninklijke Landmacht wil haar opleiders professionaliseren in het schrijven van kennisintensief opleidingsmateriaal met een hoog afbreukrisico. Wij verzorgen een speciale uitvoering van de cursus Professioneel schrijven.


Sjablonen en cursussen mindmapping

Voor het UWV verzorgden wij cursussen Mindmapping met het programma Mindmanager® voor de re-integratiecoaches, en ontwikkelden wij sjablonen en een procedure om de verslaglegging van coachgesprekken te faciliteren.


Structuren voor inter- en intranetsites

Wij hebben site-structuren, paginaformats en zelfs complete sites gemaakt voor bijvoorbeeld de NUFFIC, het CWI en het F.H.R. Lim A Po Institute for Social Studies.


Courses, instruments and coaching for writing a thesis

The Institute of social studies asked us to help their students from all over the world to write their thesis. We developed and carried out a course, formats and personal coaching.


Beargumenteerde keuze uit meer alternatieven op grond van veel criteria

Het Centrum voor Kennis en Communicatie van de Belastingdienst hielpen wij een belangrijke keuze voor een dienstomvattend softwarepakket te maken. We gebruikten daarvoor onze MAC, een instrument voor beargumenteerde keuzes in omgevingen waar veel belangen spelen.


Missing link tussen strategisch IT-beleid en projectplannen

Het management van de Belastingdienst had behoefte aan meer inzicht in de strategische IT-documenten.
Wij ontwikkelden een format voor de Ontwikkelplannen van 
het Centrum voor Kennis en Communicatie, en faciliteerden een groot aantal workshops waarin hun medewerkers aan de plannen schreven.


Trainingen EU-concours

Voor de Erasmus Academie en Het Bureau Internationale Ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzorgden wij een speciale Schrijf- en denktraining voor deelnemers aan EU-concoursen.


Formats en trainingen voor trainers

Voor de Stichting Univé Rechtshulp (SUR) verzorgden wij een traject Train de trainer  om de competenties van hun docenten, trainers, mentoren en werkbegeleiders te professionaliseren. Bijzonder was de integrale aanpak. De deelnemers leerden leerdoelen onderzoeken, materiaal maken, cursussen uitvoeren en feedback verwerken.


Klantgerichte auditrapporten

De Directie Auditdienst van het ministerie van Financiën gaf ons opdracht een model te ontwikkelen voor een klantgericht auditrapport. Wij ontwikkelden een format en presenteerden het op een seminar “Werken aan kwaliteit”.


Doelgericht schrijven overzee

In opdracht van het F.H.R. Lim A Po Institute for Social Studies in Paramaribo verzorgden wij een aantal jaren achtereen cursussen Professioneel schrijven voor jonge managers van overheid en bedrijfsleven in Suriname.


Voor een vrijblijvend gesprek over onze magazijnvoorraad:
P.P. Verroen
pp@ppverroen.nl 
+31 (0) 6 547 18 274

 

 


Creative Commons-Licentie
Elk resultaat van P.P. Verroen is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar via https://www.ppverroen.nl/over-ons/adres/.

©PP Verroen 2024