Het Communicatiecanvas

Persuasief communiceren in organisaties

Het Communicatiecanvas levert u een heuristiek voor Persuasief communiceren binnen en vanuit uw organisatie.

Wees bij elke stap, beweging of ontwikkeling in uw organisatie bedacht op de impact op uw omgeving, op de verantwoording die u af moet leggen, en op het momentum dat u nodig hebt.
Voor elke impact, elke verantwoording en elk momentum zullen er “derden” zijn die iets moeten doen:
aanhaken, afspreken, beslissen, betalen, budgetteren, controleren, enthousiast worden, goedkeuren, instemmen, leveren, meedoen, uitdragen et cetera.

Derden iets laten doen, dat vergt overreding, en overreden vergt communicatie: persuasieve communicatie.
Op het Communicatiecanvas kunt u methodisch inventariseren van wie u en uw team een zet, een klopje op de schouder of een duwtje in de rug nodigt hebben.

Workshops & Coaching

De workshops en de coaching helpen u, de methoden en technieken in uw dossiers & projecten toe te passen, en leren u handig met de hulpmiddelen te werken.

Onze methode vraagt u per potentieel communicatiemoment:

 • de gewenste acties, legitimatie en steun te inventariseren
 • antwoorden op de vier wie/hoe-vragen te formuleren
 • die antwoorden expliciet en controleerbaar te onderbouwen
 • die antwoorden logisch, licht verteerbaar en correct & creatief te formuleren

U gebruikt daarbij de technieken van het Communicatiecanvas en het Persuasief communiceren.

Deze indeling vindt u terug in de workshops Canvas, Denken en Communiceren, waarin steeds de betreffende technieken met de hulpmiddelen gedemonstreerd en geoefend worden.
Er zijn vier workshops van één ochtend, middag of avond beschikbaar. U kunt één of meer workshops laten verzorgen.
Aanbevolen wordt, een workshop Canvas, Denken of Communiceren steeds te combineren met een Casusworkshop.

De persuasieve kwaliteit van kritische communicatiemomenten en van sleutelfiguren in uw organisatie kunt u optimaliseren met Coaching.

De workshops worden sterk interactief gepresenteerd. Er worden voorbeelden uit uw projecten gebruikt, en u kunt hands on met de hulpmiddelen oefenen.
U krijgt de vrije beschikking over alle hulpmiddelen in een aan uw huisstijl aanpasbaar format.

Workshop Communiceren

ALS inventariseren en een Canvas invullen.
Deze workshop leert u per potentieel communicatiemoment de gewenste acties, legitimatie en steun (ALS) te inventariseren, en antwoorden op de vier wie/hoe-vragen (WHWH-vragen) te formuleren.
U leert het Communicatiecanvas in te vullen voor een van uw eigen dossiers of projecten.

Workshop Argumenteren

Beslissingen, keuzes, reacties communiceren.
Deze workshop leert u antwoorden op de WHWH-vragen persuasief te communiceren door expliciet en controleerbaar te argumenteren.

U leert een PAC, een MAC en een PMI in te vullen voor een van uw eigen dossiers of projecten.

 • Voor beslissingen PAC-argumentatieschema’s,
  die argumenten voor en tegen een standpunt in kaart brengen.
 • Voor keuzes MAC-argumentatieschema’s,
  die een keuze of prioritering van alternatieven op gewogen criteria mogelijk maken.
 • Voor reacties de PMI-methode,
  die u altijd positief én kritisch én creatief op voorstellen of uitspraken laat reageren.

Workshop Formuleren

L, L, C&C
Deze workshop leert u antwoorden op de WHWH-vragen persuasief te communiceren door logisch, licht verteerbaar, en correct & creatief te communiceren.

 • Logisch met de Macramémethode,
  die u beweringen logisch aaneen laat knopen tot redeneringen.
 • Licht verteerbaar met de OPA-methode,
  die u licht verteerbare zinnen laat bouwen.
 • Correct & creatief met de “do’s-and-don’ts”,
  die u behoeden voor stijlfouten, en uw stijl gracieuzer maken.

Uitbreidingsworkshop

Casus uitwerken.|In deze workshop werkt u hands-on aan een door u ingebrachte casus over een van uw dossiers of projecten.

 • U doorloopt naar wens het gehele of een speciaal deel van het Communicatiecanvas, en u produceert een aantal voorbeeldteksten.
 • Uw mede-deelnemers (mededeel-nemers?) lezen deze teksten.
 • U evalueert samen met hen of u de gewenste Actie, Legitimatie of Steun daadwerkelijk bewerkstelligd hebt, en waar verbeterkansen liggen.

Deze workshop is te combineren met een of met meer van de workshops Canvas, Denken en Communiceren.

Icoon

Communicatiecanvas 923.63 KB 73 downloads

...

Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek over het communicatiecanvas:
P.P. Verroen
pp@ppverroen.nl 
+31 (0) 6 547 18 274

©PP Verroen 2024