Etalage

In deze etalage een overzicht van de mooiste producten en diensten die wij de laatste jaren voor onze klanten ontwikkeld hebben


Gouden Driehoek: integratie van bedrijfsprocessen, werkinstructies en klantreacties

Wij denken de compliance met en performance van een organisatie drastisch te kunnen verbeteren, door bedrijfsprocessen, werkinstructies en klantreacties in één ‘gouden’ driehoek te integreren.
meer ⇒


 
Tractatus Logico Processus (TLP)

Onze Tractatus Logico-Processus* (TLP)  beschrijft en relateert in één taxonomie de doelen van, en processen en taken in een organisatie, middels een beperkte set logische connectoren en in een natuurlijke taal.
meer ⇒Procesgids: een methode voor werkinstructies 2.0

Een methode voor werkinstructies die aan business-architectuur gerelateerd kan worden, en samenwerking tussen medewerkers en proceseigenaren faciliteert.
meer⇒


 
KAART: een methode die klantervaringen vanuit diverse kanalen terugkoppelt

Bijzonder zijn de voor verschillende kanalen eenduidige protocollen, de uitgebreide ontsluitingsmogelijkheden van klantinformatie en de constante terugkoppeling van de klantreacties naar eigen systemen én naar Procesgidsen.
meer⇒


Architectuur P&C-cyclus provincie en gemeenten

Voor de provincie Noord-Holland, en voor de gemeenten Dordrecht, Texel en Oostzaan hebben wij architecturen opgesteld en geïmplementeerd om de P&C-cyclus inzichtelijker te maken voor Staten- en Raadsleden.

meer⇒Methode, hulpmiddelen en training Persuasieve Projectcommunicatie

Een methode inclusief  technieken en hulpmiddelen voor persuasieve projectcommunicatie, en een aantal trainingen.
meer⇒


Begeleiden Provinciaal onderzoek

Wij mochten voor de provinciale onderzoekscommissie een argumentatiestructuur opzetten, de discussies faciliteren, en het rapport structureren en redigeren.
meer⇒


Wetenschappelijke publicatieprocessen analyseren en rationaliseren

Daartoe hebben wij een procesbeschrijving met een kritische analyse opgeleverd, en een geavanceerd ontwerp voor meer rationele publicatieprocessen binnen een toegepast wetenschappelijk, instituut.
meer⇒


Traject Persuasief schrijven voor een DG van een ministerie

Na een stresstest op een groot aantal teksten een communicatiecanvas en een maatwerktraining ontwikkeld, en meer dan honderd medewerkers getraind.
meer⇒


Coachen van de redacteuren van een wetenschappelijk instituut

De redacteuren hebben wij getraind in redactievaardigheden, maar ook hebben wij ze inzicht gegeven in de relaties van het redactieproces met omliggende bedrijfsprocessen. Dat heeft ze geholpen aan een minder conflictueuze agendavoering, en in productievere discussies met de toeleverende wetenschappers.
meer⇒


Voor een vrijblijvend gesprek over de waarde voor uw organisatie van de producten en diensten in onze etalage :

P.P. Verroen
pp@ppverroen.nl 
+31 (0) 6 547 18 274


Overzicht

 

 


Creative Commons-Licentie
Elk resultaat van P.P. Verroen is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar via https://www.ppverroen.nl/over-ons/adres/

 

©PP Verroen 2024