Projectcommunicatie _5minutenversie

Projectcommunicatie _5minutenversie

Per potentieel communicatiemoment in uw projecten inventariseert u de ALS, formuleert u antwoorden
op de WHWH-vragen, en communiceert u die persuasief.
U gebruikt de technieken van het Projectcommunicatie-canvas en van het Persuasief communiceren.
Het canvas gaat als invulbaar Word-document in de bijlage.

Handboek Persuasief communiceren

Dit handboek leert u werken met alle gereedschappen die u nodig heeft om persuasief te communiceren

  • Het Communicatiecanvas levert u een invulformulier waarmee u alle stappen voor het Persuasief communiceren in de juiste volgorde zet.
  • De eerste stap voor het maken van een overredende tekst, is het scheiden van uw beslissing, keuze of reactie, van uw onderbouwing.
  • Hebt u een beslissing die te beschouwen is als een afweging van argumenten voor en tegen, kies dan een “Pro aut contra” (PAC) schema.
  • Hebt u een keuze die te beschouwen is als een keuze tussen een aantal alternatieven, gemaakt op grond van meer criteria, kies dan voor een “Meer criteria en alternatieven” (MAC) schema.
  • Hebt u een reactie waarin u positieve en negatieve aspecten belicht, en interessante implicaties noemt, kies dan voor een Plus-Min-Interessant-tabel (PMI).
  • Logisch formuleert u door in uw alinea’s beweringen tot redenringen te knopen.
  • Licht verteerbaar wordt uw tekst door te variëren op OPA-zinsbouw.
  • Correct en creatief formuleren is ouderwets redactie-handwerk.

 


Creative Commons-Licentie
Dit handboek persuasieve communicatie van P.P. Verroen is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar via https://www.ppverroen.nl/over-ons/adres/.
 

©PP Verroen 2024