KAART _whitepaper

KAART: een methode die klantervaringen vanuit diverse kanalen terugkoppelt

KAART koppelt klantervaringen vanuit diverse kanalen terug naar de Procesgids. Bijzonder zijn de voor verschillende kanalen eenduidige protocollen, de uitgebreide ontsluitingsmogelijkheden van klantinformatie en de constante terugkoppeling van de klantreacties naar eigen systemen én naar Procesgidsen.

Procesgids _whitepaper

Een methode voor werkinstructies die aan business-architectuur gerelateerd kan worden, en samenwerking tussen medewerkers en proceseigenaren faciliteert.

Gouden driehoek _whitepaper

Wij denken de compliance met en performance van uw organisatie
drastisch te kunnen verbeteren, door bedrijfsprocessen, werkinstructies
en klantreacties in één ‘gouden’ driehoek te integreren.
 Om die integratie mogelijk te maken, modelleren we:
• Bedrijfsprocessen in de Tractatus Logico-Processus (TLP)
• Werkinstructies in Procesgidsen
• Klantreacties – met hun terugkoppelingen – in KAART.
In de Gouden driehoek zijn deze drie modellen geoptimaliseerd om met
elkaar te communiceren en te interacteren, en elkaar zo te versterken.
Al doende vergroten de drie vlakken van de driehoek de compliance en
de performance van klanten én van medewerkers – om uw bedrijfsdoelen
efficiënt te kunnen bereiken.

Handboek Persuasief communiceren

Dit handboek leert u werken met alle gereedschappen die u nodig heeft om persuasief te communiceren

  • Het Communicatiecanvas levert u een invulformulier waarmee u alle stappen voor het Persuasief communiceren in de juiste volgorde zet.
  • De eerste stap voor het maken van een overredende tekst, is het scheiden van uw beslissing, keuze of reactie, van uw onderbouwing.
  • Hebt u een beslissing die te beschouwen is als een afweging van argumenten voor en tegen, kies dan een “Pro aut contra” (PAC) schema.
  • Hebt u een keuze die te beschouwen is als een keuze tussen een aantal alternatieven, gemaakt op grond van meer criteria, kies dan voor een “Meer criteria en alternatieven” (MAC) schema.
  • Hebt u een reactie waarin u positieve en negatieve aspecten belicht, en interessante implicaties noemt, kies dan voor een Plus-Min-Interessant-tabel (PMI).
  • Logisch formuleert u door in uw alinea’s beweringen tot redenringen te knopen.
  • Licht verteerbaar wordt uw tekst door te variëren op OPA-zinsbouw.
  • Correct en creatief formuleren is ouderwets redactie-handwerk.

 


Creative Commons-Licentie
Dit handboek persuasieve communicatie van P.P. Verroen is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar via https://www.ppverroen.nl/over-ons/adres/.
 

©PP Verroen 2024