Projectcommunicatie _Brochure

Deze MTH(V) Persuasieve Projectcommunicatie vraagt u per potentieel communicatiemoment de ALS te inventariseren, antwoorden op de WHWH-vragen te formuleren, en die persuasief te communiceren.
U gebruikt daarbij de technieken van het Projectcommunicatiecanvas en het Persuasief communiceren.

Deze driedeling vindt u terug in de workshops Basis, Denken en Communiceren, waarin steeds de betreffende technieken met de hulpmiddelen gedemonstreerd en geoefend worden.

Er zijn vier workshops van één ochtend, middag of avond beschikbaar. U kunt één of meer workshops laten verzorgen.

De workshops worden sterk interactief gepresenteerd. Er worden voorbeelden uit uw projecten gebruikt, en u kunt hands-on met de hulpmiddelen te oefenen.

KAART _whitepaper

KAART: een methode die klantervaringen vanuit diverse kanalen terugkoppelt

KAART koppelt klantervaringen vanuit diverse kanalen terug naar de Procesgids. Bijzonder zijn de voor verschillende kanalen eenduidige protocollen, de uitgebreide ontsluitingsmogelijkheden van klantinformatie en de constante terugkoppeling van de klantreacties naar eigen systemen én naar Procesgidsen.

Procesgids _whitepaper

Een methode voor werkinstructies die aan business-architectuur gerelateerd kan worden, en samenwerking tussen medewerkers en proceseigenaren faciliteert.

Gouden driehoek _whitepaper

Wij denken de compliance met en performance van uw organisatie
drastisch te kunnen verbeteren, door bedrijfsprocessen, werkinstructies
en klantreacties in één ‘gouden’ driehoek te integreren.
 Om die integratie mogelijk te maken, modelleren we:
• Bedrijfsprocessen in de Tractatus Logico-Processus (TLP)
• Werkinstructies in Procesgidsen
• Klantreacties – met hun terugkoppelingen – in KAART.
In de Gouden driehoek zijn deze drie modellen geoptimaliseerd om met
elkaar te communiceren en te interacteren, en elkaar zo te versterken.
Al doende vergroten de drie vlakken van de driehoek de compliance en
de performance van klanten én van medewerkers – om uw bedrijfsdoelen
efficiënt te kunnen bereiken.

Gouden Driehoek _folder

Wij denken de compliance met en performance van uw organisatie
drastisch te kunnen verbeteren, door bedrijfsprocessen, werkinstructies
en klantreacties in één ‘gouden’ driehoek te integreren.

©PP Verroen 2024