Projectcommunicatie _Brochure

Deze MTH(V) Persuasieve Projectcommunicatie vraagt u per potentieel communicatiemoment de ALS te inventariseren, antwoorden op de WHWH-vragen te formuleren, en die persuasief te communiceren.
U gebruikt daarbij de technieken van het Projectcommunicatiecanvas en het Persuasief communiceren.

Deze driedeling vindt u terug in de workshops Basis, Denken en Communiceren, waarin steeds de betreffende technieken met de hulpmiddelen gedemonstreerd en geoefend worden.

Er zijn vier workshops van één ochtend, middag of avond beschikbaar. U kunt één of meer workshops laten verzorgen.

De workshops worden sterk interactief gepresenteerd. Er worden voorbeelden uit uw projecten gebruikt, en u kunt hands-on met de hulpmiddelen te oefenen.

Projectcommunicatie _5minutenversie

Projectcommunicatie _5minutenversie

Per potentieel communicatiemoment in uw projecten inventariseert u de ALS, formuleert u antwoorden
op de WHWH-vragen, en communiceert u die persuasief.
U gebruikt de technieken van het Projectcommunicatie-canvas en van het Persuasief communiceren.
Het canvas gaat als invulbaar Word-document in de bijlage.

Procesgids _whitepaper

Een methode voor werkinstructies die aan business-architectuur gerelateerd kan worden, en samenwerking tussen medewerkers en proceseigenaren faciliteert.

Handboek Persuasief communiceren

Dit handboek leert u werken met alle gereedschappen die u nodig heeft om persuasief te communiceren

  • Het Communicatiecanvas levert u een invulformulier waarmee u alle stappen voor het Persuasief communiceren in de juiste volgorde zet.
  • De eerste stap voor het maken van een overredende tekst, is het scheiden van uw beslissing, keuze of reactie, van uw onderbouwing.
  • Hebt u een beslissing die te beschouwen is als een afweging van argumenten voor en tegen, kies dan een “Pro aut contra” (PAC) schema.
  • Hebt u een keuze die te beschouwen is als een keuze tussen een aantal alternatieven, gemaakt op grond van meer criteria, kies dan voor een “Meer criteria en alternatieven” (MAC) schema.
  • Hebt u een reactie waarin u positieve en negatieve aspecten belicht, en interessante implicaties noemt, kies dan voor een Plus-Min-Interessant-tabel (PMI).
  • Logisch formuleert u door in uw alinea’s beweringen tot redenringen te knopen.
  • Licht verteerbaar wordt uw tekst door te variëren op OPA-zinsbouw.
  • Correct en creatief formuleren is ouderwets redactie-handwerk.

 


Creative Commons-Licentie
Dit handboek persuasieve communicatie van P.P. Verroen is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar via https://www.ppverroen.nl/over-ons/adres/.
 

©PP Verroen 2024